EMMO

A MÚSICA E O CEREBRO

SIGUE COA MÚSICA NA CASA

A EMMO acompáñate na casa para que non perdas a rutina musical.

O profesorado das distintas especialidades que se imparten na Escola Municipal de Música pon a disposición do alumnado diferentes propostas didácticas para facilitar as rutinas diarias na formación musical.

MÚSICA E MOVEMENTO

PERCUSIÓN

VIOLÍN

PIANO

GUITARRA

SAXOFÓN

FRAUTA

CLARINETE

LINGUAXE MUSICAL

IMPROVISACIÓN

COMBO E ORQUESTRA

As Escolas de Música teñen como finalidade xeral ofrecer unha formación práctica en música, dirixidas a afeccionados de calquera idade, sen prexuízo da súa función de orientación a estudos profesionais para todo aquel que teña  vocación e aptitude.

Dende a EMMO proporcionamos ás persoas que queiran achegarse á música a posibilidade de desenvolver as súas capacidades creativas e a súa sensibilidade artística.

Isto o facemos a través dun plan de estudo flexible, adaptado na medida do posible ás necesidades dos estudantes.

Na escola municipal de música, A MÚSICA É PARA TODOS E PARA TODAS

QUÉN PODE ACCEDER A ESCOLA DE MÚSICA?

Dende os 4 anos e sen límite de idade todas as persoas que desexen acercase á música.

QUÉ ESPECIALIDADES IMPARTE A ESCOLA DE MÚSICA?

Música e Movemento dende os 4 aos 7 anos e a partir dos 8 anos e sen límite de idade, Violín, Guitarra, Saxofón, Percusión, Piano, Frauta e Clarinete como especialidades instrumentais acompañadas das seguintes disciplinas complementarias: linguaxe musical, orquestra e combo.